Σάββατο, 12 Μαΐου 2012

81η Τακτική Γενική Συνέλευση του Κλάδου

Στις 22-24 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα η 81η τακτική γενική συνέλευση των αντιπροσώπων της Δ.Ο.Ε.
Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι αφενός τα πεπραγμένα και ο οικονομικός απολογισμός της ΔΟΕ και αφετέρου το διεκδικητικό πλαίσιο και ο προγραμματισμός δράσης για το επόμενο έτος.
Οι εισηγήσεις της ΔΟΕ όσον αφορά το διεκδικητικό πλαίσιο είναι αυτές πάνω στις οποίες θα κληθούμε να πάρουμε αποφάσεις σαν σύλλογος για να τις μεταφέρουν οι αντιπρόσωποί μας στη γενική συνέλευση.
Αν και είναι μεγάλη σε έκταση καλό θα είναι να κάνουμε μια ανάγνωση για να είμαστε καλύτερα ενήμεροι. Η εισήγηση της ΔΟΕ είναι η ακόλουθη:

Ανοιχτή βιβλιοθήκη

Λάβαμε από συνάδελφο και αναρτούμε κατάλογο με βιβλία που περιέχονται στον κατάλογο της ανοικτής βιβλιοθήκης διανέμονται ελεύθερα και νόμιμα στο Διαδίκτυο από τους δημιουργούς ή τους εκδοτικούς οίκους.

Παρακράτηση συνδικαλιστικής συνδρομής


H ΔΟΕ απέστειλε το παρακάτω έγγραφο όπου εξηγεί πως θα γίνεται η παρακράτηση της συνδρομής που αφορά την ίδια.