Τετάρτη, 16 Μαΐου 2012

Είσπραξη συνδρομής μέσω ενιαίας αρχής πληρωμών

Ακολουθεί έγγραφο που μας απέστειλε η ΔΟΕ σχετικά με την πληρωμή της συνδρομής μέσω της ενιαίας αρχής πληρωμών.

Κάρτες μαθητικής ασφάλισης

Ακολουθεί έγγραφο του συλλόγου εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης "Γιάννης Ρίτσος". ο ρόλος που μας επιφυλάσσουν είναι αυτός του εκπαιδευτικού - διαφημιστή των χορηγών του "δημόσιου" σχολείου.