Τετάρτη, 23 Μαΐου 2012

Κρίση είναι... θα περάσει! vol7

 Έχω αρκετά χρήματα για να περάσω μέχρι το τέλος του μήνα...

Πρόσκληση για την Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Σας ενημερώνουμε ότι η ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου είναι η Τρίτη 29 Μαΐου 2012 και ώρα 9:00 στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Νάξου, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

Ένωση Γονέων Δήμου Καλαμάτας: Αυθαίρετη ασφάλιση των μαθητών μας από ιδιωτική εταιρεία!


Πριν λίγες ημέρες ήρθαν και στα σχολεία του νομού μας,  όπως κι σε όλη την περιφέρεια Πελ/σου φάκελοι  από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Πελοποννήσου. Έφτασαν λοιπόν στα σπίτια μας κάρτες από νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, από όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Ανατέθηκε  στους εκπαιδευτικούς να μοιράσουν κάρτες ιδιωτικής ασφάλισης σε όλους τους μαθητές, λίγες μέρες πριν τη λήξη των μαθημάτων και  τη λήξη της ασφάλισης χωρίς μάλιστα να  έχει έρθει διευκρινιστικό έγγραφο από την αρμόδια υπηρεσία  τους..