Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2012

Ανακοίνωση για το κοινωνικό παντοπωλείο δήμου Νάξου και μικρών Κυκλάδων


Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι δικαιούχοι του προγράμματος του Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι οι δημότες του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, οι οποίοι είναι και μόνιμοι κάτοικοι.
Τα οικονομικά κριτήρια για τη συγκεκριμένη παροχή είναι τα εξής :