Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2012

Οι νέες μισθολογικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις


-Ας διαβάσω κάτι ελαφρύ να χαλαρώσω!

Για να μάθετε τις κυριότερες διατάξεις που αφορούν τους εκπαιδευτικούς για μισθολογικά και συνταξιοδοτικά θέματα όπως ψηφίστηκαν με το μνημόνιο 3,

Ανακοίνωση ΑΔΕΔΥ αναφορικά με εβδομαδιαία οικονομικά δελτία τράπεζας

ΑΔΕΔΥ

Αθήνα, 13.11.2012

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2
105 57 ΑΘΗΝΑ
Τηλ 213.16.16.900
Fax 2103246165
             adedy1@adedy.gr
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:275


Προς: 
Τις Ομοσπονδίες-Μέλη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 
και τα Νομαρχιακά Τμήματα 

*με την παράκληση να αποσταλεί σε όλα τα Πρωτοβάθμια Σωματεία  και να ενημερωθεί κάθε εργαζόμενος στο Δημόσιο 

Τώρα...
Κοινά Συμπεράσματα - Κοινή Στάση - Κοινή δράση
απέναντι σε όσους μας πολεμούν
και ταυτόχρονα θέλουν να κερδίζουν από εμάς!