Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2013

Σχετικά με τις άδειες αναπληρωτών


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ
«Όποιος αρρωσταίνει πάνω από 15 ημέρες χάνει τη διδακτική του προϋπηρεσία
 δεν πληρώνεται και απολύεται!»
Μια χαρά είμαι παιδιά! Μόνο που πριν από 15 μέρες
είχα ένα ατύχημα. Ποιοθ θα διαβάθει ορθογραφία;
Με την εγκύκλιο 155734/Δ1 10-12-2012 της Διεύθυνσης Προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας που υπογράφει η αναπληρώτρια προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης κυρία Ευδοκία Καρδαμίτση καθορίζεται το πλαίσιο αναρρωτικών αδειών των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και των αδειών λόγω επιπλοκών κύησης (επαπειλούμενη κύηση).
Με βάση το πλαίσιο αυτό: όποιος αναπληρωτής εκπαιδευτικός παίρνει αναρρωτική άδεια πάνω από 15 μέρες χάνει την εκπαιδευτική του προϋπηρεσία, δεν πληρώνεται και ...απολύεται!! Με την ίδια εγκύκλιο κάθε έγκυος αναπληρώτρια εκπαιδευτικός με επαπειλούμενη εγκυμοσύνη που παίρνει αναρρωτική πάνω από 15 μέρες χάνει τη διδακτική της προϋπηρεσία!
Συγκεκριμένα:

Προσφυγή της ΑΔΕΔΥ στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά του μνημονίου 3


Κατά του μνημονίου 3 προσέφυγε η ανώτατη διοίκηση ενώσεων δημοσίων υπαλλήλων. Ακολουθεί το κείμενο της προσφυγής που είναι ιδιαίτερα μεγάλο σε έκταση:

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
(ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ)

ΑΙΤΗΣΗ

Της «Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων» (ΑΔΕΔΥ), η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ψύλλα 2 και Φιλελλήνων, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.
ΚΑΤΑ

Του Ελληνικού Δημοσίου, νομίμως εκπροσωπούμενου από τον Υπουργό Οικονομικών και τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

ΠΕΡΙ ΑΚΥΡΩΣΗΣ
1) Της Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου της 9ης Νοεμβρίου 2012 (ΦΕΚ Α, 224/12-11-2012)
2)Της υπ’ αριθμόν ΔΙΔΑΔ-ΔΙΠΙΔΔ/οικ.26188 εγκυκλίου του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κυρίου Αντώνη Μανιτάκη
3) Της Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου της 19ης Νοεμβρίου 2012 (ΦΕΚ Α, 229/19-11-2012)
4) Της Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου της 4ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ Α, 237/5-12-2012)
5)Της υπ’ αριθμόν ΔΙΔΑΔ/ΔΙΠΙΔΔ/οικ.28770 εγκυκλίου του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης
6) Της Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου της 12ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ Α, 240/12-12-2012)
7) Κάθε άλλης συναφούς πράξεως ή παραλείψεως της Διοικήσεως προγενέστερης η μεταγενέστερης