Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2013

Ποσοστά συμμετοχής στην απεργία

Σύμφωνα με τα στοιχεία που καταφέραμε να συλλέξουμε τα ποσοστά συμμετοχής των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στη γενική απεργία της 20ης Φεβρουαρίου κυμάνθηκαν ως εξής: