Δευτέρα, 11 Μαρτίου 2013

Για τα γεγονότα της Πάρου

Καταγγελία των συλλόγων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Κυκλάδων με αφορμή τα πρόσφατα γεγονότα της Πάρου:

Το μακρύ τους … και το κοντό τους …

Ακολουθεί η κοινή ανακοίνωση των συλλόγων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Κυκλάδων με αφορμή τη νέα στήλη του survey που αφορά στη χωρητικότητα των αιθουσών.Το Υπ. Παιδείας ζητάει από τους διευθυντές στο μέσο της πλέον απαιτητικής και ταραχώδους σχολικής χρονιάς της τελευταίας πενταετίας να συμπληρώσουν στο survey μια νέα και ύποπτη στήλη. Δίπλα από το πεδίο στο οποίο αναφέρεται ο αριθμός των μαθητών ανά τάξη πρέπει ο/η διευθυντής/ντρια ή ο/η προϊστάμενος/νη της σχολικής μονάδας να αναγράψει κατ΄ εκτίμηση πόσους μαθητές χωράει η κάθε αίθουσα!!! Ακόμα πιο ανησυχητικό είναι ότι η συμπλήρωση αυτής της στήλης είναι υποχρεωτική για να αποδεχτεί το survey την ανανέωση των στοιχείων.

Αφαίρεση αμιαντοσκεπών στη Χώρα Νάξου.


Ακολουθεί επιστολή που στάλθηκε στις αρμόδιες υπηρεσίες και που συνυπογράφουν διάφοροι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων σχολείων της Χωρας Νάξου, καθώς επίσης και ο σύλλογός μας. Η επιστολή αφορά στην απομάκρυνση των αμιαντοσκεπών που βρίσκονται κοντά στα σχολεία μας.


ΘΕΜΑ : Αφαίρεση αμιαντοσκεπών στη Χώρα Νάξου.

            Ύστερα από συνάντηση των Δ.Σ. των κάτωθι υπογραφόντων συλλόγων κρίνουμε απολύτως αναγκαίο να τεθεί ως επείγον το θέμα της ύπαρξης αμιαντοσκεπών στο κτήριο του 2ου Δημοτικού Σχολείου Χώρας Νάξου καθώς και στο κτήριο της αποθήκης του ΚΕΠΠΥΕΛ Νάξου που βρίσκεται δίπλα στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Χώρας Νάξου. Θέτουμε ως επιτακτικό το αίτημά μας για άμεση και ασφαλή απομάκρυνση και αντικατάσταση  των αμιαντοσκεπών αυτών. Στο παρελθόν οι σύλλογοι γονέων του 2ου και του 3ου Δημοτικού Σχολείου Χώρας Νάξου έχουν γνωστοποιήσει το πρόβλημα στις αρμόδιες αρχές, με επιστολές τους ζητώντας αντικατάσταση των αμιαντοσκεπών, χωρίς όμως να λάβουν επίσημη απάντηση και κυρίως χωρίς να δοθεί καμία λύση.