Σάββατο, 23 Μαρτίου 2013

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Β' ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΕ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΙΚΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως αναρτήθηκε στον κόμβο του έργου (http://b-epipedo2.cti.gr) προκαταρκτική ενημέρωση - ανίχνευση ενδιαφέροντος συμμετοχής σε προγράμματα επιμόρφωσης Β’ επιπέδου με βάση το μοντέλο μικτής μάθησης (blended learning).

Η ανακοίνωση είναι διαθέσιμη εδώ: http://b-epipedo2.cti.gr.