Παρασκευή, 31 Μαΐου 2013

Έκθεση πεπραγμένων της ΔΟΕ

Επειδή τα πεπραγμένα της ΔΟΕ είναι ένα από τα θέματα που θα κληθούμε να συζητήσουμε στην προσεχή γενική συνέλευση καλούμε όλες και όλους τις/ τους συναδέλφους να τη διαβάσουν για να έχουν μια πληρέστερη εικόνα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ο.Ε., που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 24ης Ιουνίου 2011, παρουσιάζει, σύμφωνα με το καταστατικό της Δ.Ο.Ε., την έκθεση πεπραγμένων για τον δεύτερο χρόνο της θητείας του (2012-2013), προκειμένου αυτή να συζητηθεί στις Γενικές Συνελεύσεις των Συλλόγων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Η σύνθεση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. για τη συνδικαλιστική περίοδο 2012-2013 είναι: Πρόεδρος: Μαντάς Κομνηνός, Αντιπρόεδρος: Κόκκινος Χαράλαμπος, Γενικός Γραμματέας: Πετράκης Σταύρος, Ειδικός Γραμματέας – Υπεύθυνος Τύπου: Φασφαλής Νίκος, Οργανωτικός Γραμματέας: Γκούμας Θανάσης, Ταμίας: Οικονόμου Τριαντάφυλλος, Υπεύθυνος Βιβλιοθήκης: Ανδρουλάκης Μάνος Μέλη: Κικινής Θανάσης, Αναγνωσταράς Γιάννης, Νικολάρας Λάμπρος, Δριμάλα Θεοδώρα.

Η δράση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. για τη συνδικαλιστική χρονιά 2012-2013:

Ενημερωτικό για τις εκλογές των αντιπροσώπων

Στην προσεχή γενική συνέλευση πρόκειται να γίνουν και οι εκλογές για την ανάδειξη των αντιπροσώπων. Στο παρακάτω κείμενο προσπαθούμε να κατατοπίσουμε τους συναδέλφους που δεν είναι εξοικειωμένοι σχετικά με τις εκλογές αυτές.