Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2013

Ποσοστά απεργίας στη 48ωρη της ΑΔΕΔΥ

Σύμφωνα με τα στοιχεία που καταφέραμε να συγκεντρώσουμε την πρώτη μέρα το ποσοστό της απεργίας κυμάνθηκε στο 30% για το νησί της Νάξου ενώ δεν υπήρχε συμμετοχή από τα άλλα νησιά του συλλόγου μας. Τη δεύτερη μέρα 5% για τη Νάξο και 9% για τα υπόλοιπα νησιά.