Κυριακή, 29 Σεπτεμβρίου 2013

Επαναληπτική έκτακτη γενική συνέλευση

Σας υπενθυμίζουμε ότι τη Δευτέρα στις 7μ.μ. στο 3ο δημοτικό πρόκειται να πραγματοποιηθεί δεύτερη επαναληπτική έκτακτη γενική συνέλευση. Σύμφωνα με τα άρθρα 26 και 28 του καταστατικού του συλλόγου μας για να βρίσκεται η συνέλευση σε απαρτία είναι αρκετή η παρουσία του 1/5 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών του συλλόγου. Για να παρθεί απόφαση όμως απαιτείται η πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών και όχι του 1/2 σύν 1.