Τετάρτη, 2 Οκτωβρίου 2013

Ανασύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Μετά τη απόσπαση της συναδέλφου Σφακιανού Κων/νας-Ευαγγέλ. σε άλλο Νομό και την αναπλήρωσή της από το αναπληρωματικό εκλεγέν μέλος Γιαμούρη Κατερίνα,σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εκλογών της 25ης Νοεμβρίου 2011,το διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου προχώρησε στις 24/9/2013 στη νέα του ανασύνθεση.
Ύστερα από συνεδρίαση με παρόντα όλα τα μέλη την 24/9/2013                                και σύμφωνα με την 35η Πράξη,το Διοικητικό Συμβούλιο ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΝΑΞΟΥ διαμορφώνεται ως εξής: