Τρίτη, 8 Οκτωβρίου 2013

Υπερωρίες προϊσταμένων ολιγοθέσιων σχολείων

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη τις καταγγελίες πολλών Συλλόγων Εκπαιδευτικών σχετικά με το θέμα της διακοπής καταβολής της υπερωριακής αποζημίωσης στους προϊσταμένους των ολιγοθέσιων σχολείων, τονίζει τα παρακάτω: