Παρασκευή, 25 Οκτωβρίου 2013

Τακτική Γενική Συνέλευση

Σας ενημερώνουμε ότι η Τακτική  Γενική  Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί  την Τετάρτη,  30Οκτ 2013 και ώρα 08:45 στο  3ο Δημ. Σχ. Νάξου.
Η εκλογή του νέου διοικητικού συμβουλίου και της ελεγκτικής επιτροπής αναβάλλεται λόγω έλλειψης υποψηφιοτήτων.
Ως εκ τούτου η σοβαρότητα της καταστασης απαιτεί να είμαστε όλοι παρόντες και στην ώρα μας για να αποφασιστεί το μέλλον του συλλόγου

 Θέματα Ημερήσιας Διάταξης