Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2014

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

            Με αφορμή το υπ’ αρ. πρωτ. 394/20-01-2014 έγγραφο της Προϊσταμένης του Τμήματος Παιδ. και Επιστ. Καθοδήγησης Ν. Αιγαίου με το οποίο καλούνται, με ιδιαίτερη σπουδή και μέσα σε ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα, οι Σχολικοί Σύμβουλοι και οι Διευθυντές των σχολείων να ενημερώσουν για την πορεία εφαρμογής της ΑΕΕ,  καλούμε τους Διευθυντές και τους συναδέλφους όλων των σχολείων σε αγωνιστική ετοιμότητα και συσπείρωση.
   Εφαρμόζοντας τις προηγούμενες αποφάσεις των ΓΣ και των ΔΣ των Συλλόγων μας καθώς και τις αποφάσεις της Ομοσπονδίας
   Συνεχίζουμε να συγκεντρώνουμε υπογραφές ενάντια στην Αξιολόγηση ΕΕ – Αυτοαξιολόγηση με βάση το κείμενο της ΔΟΕ
  Καλούμε τους σχολικούς συμβούλους να μη συμπράξουν στην υλοποίηση της Αξιολόγησης ΕΕ – Αυτοαξιολόγησης
   Καλούμε τους Συλλόγους Διδασκόντων να συνεδριάσουν άμεσα και να δηλώσουν αρνητική θέση για την αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας  και τους συναδέλφους να μη εκδηλώσουν εθελοντικά ενδιαφέρον για συμμετοχή στις Ομάδες Εργασίας. Επισημαίνουμε ότι κανένας εκπαιδευτικός δεν είναι υποχρεωμένος να θέσει υποψηφιότητα στο Σύλλογο των Διδασκόντων του σχολείου ή του Νηπιαγωγείου για συμμετοχή στις Ομάδες Εργασίας.
   Ως σχέδιο Πρακτικού του Συλλόγου των Διδασκόντων προτείνουμε το κείμενο:

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ο.Ε. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΣΗΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗΣ

Η  Διδασκαλική Ομοσπονδία  μέσα από τις αποφάσεις των Γενικών της Συνελεύσεων καθώς και από αυτές του Διοικητικού Συμβουλίου της έχει, με συνέπεια και υπευθυνότητα, εκφράσει τις θέσεις του κλάδου των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την αξιολόγηση. Την αξιολόγηση ως  ανατροφοδοτική, γνήσια παιδαγωγική διαδικασία ουσιαστικής αποτίμησης τόσο του εκπαιδευτικού έργου, όσο και συνολικά της εκπαιδευτικής πολιτικής, μιας αποτίμησης από τα «κάτω» που θα πραγματοποιείται από τους εκπαιδευτικούς συλλογικά και όχι από μονοπρόσωπα όργανα και θα έχει ως στόχο την ανίχνευση των προβλημάτων και το σχεδιασμό των αναγκαίων παρεμβάσεων στην κατεύθυνση της  ουσιαστικής ενίσχυσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας και του δημόσιου σχολείου.
  Δυστυχώς, με τα νομοθετήματα των τελευταίων χρόνων (Ν.3848/10, Ν.4024/11 και το πρόσφατο ΠΔ 152/2013) η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας (υπό την όποια ηγεσία) αποδεικνύει ότι ως μοναδικό στόχο έχει  τη χειραγώγηση και τιμωρία των εκπαιδευτικών και την κατηγοριοποίηση των σχολείων.

Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2014

Απολογισμός στάσης εργασίας της 14ης Ιανουαρίου 2014 και παράστασης διαμαρτυρίας στη Χώρα Αμοργού ενάντια στα σεμινάρια για την αυτοαξιολόγηση

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΝΑΞΟΥ,
ΑΜΟΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ταχ. Δ/νση:  Χώρα Νάξου
Ταχ. Κωδ. : 84300

Αμοργός, 14/01/2014


Θέμα: Απολογισμός στάσης εργασίας της 14ης Ιανουαρίου 2014 και παράστασης διαμαρτυρίας στη Χώρα Αμοργού ενάντια στα σεμινάρια για την αυτοαξιολόγηση

Μετά την ακύρωση του σεμιναρίου στη Νάξο για την αυτοαξιολόγηση των σχολικών μονάδων και του εκπαιδευτικού έργου που προωθεί η κυβερνητική πολιτική των μνημονίων, της φτώχειας και των μισθολογίων ανέχειας, και η εκπαιδευτική κοινότητα της Αμοργού είπε το δικό της ΟΧΙ.   Οι συνάδελφοι της Αμοργού μας υποδέχτηκαν ζεστά και στάθηκαν αποφασισμένοι έξω από το Δημοτικό Σχολείο της Χώρας (με εξαίρεση μίας συναδέλφου) γυρνώντας την πλάτη στα σεμινάρια ανάξια-λόγου των κυβερνήσεων που προσπαθούν να παραγράψουν την για δεκαετίες ανικανότητά τους στον τομέα της παιδείας.
Τα σεμινάρια για την αυτοαξιολόγηση δεν στόχευαν σε τίποτα περισσότερο από το να υποτιμήσουν τη νοημοσύνη μας, καθώς σκοπός τους ήταν "να δώσουν τη δυνατότητα στα μέλη της σχολικής κοινότητας να αποκτήσουν μια συνολική εικόνα της κατάστασης του σχολείου και να διαμορφώσουν, μαζί με ομάδες εκπαιδευτικών, ένα Σχέδιο Δράσης για τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου, μέσα από την ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών."  Δε χρειαζόμαστε την αυτοαξιολόγηση για να εντοπίσουμε τα προβλήματα στα σχολεία μας.  Τα χρόνια προβλήματα τα ξέρουμε, τα επισημαίνουμε και γνωρίζουμε πολύ καλά πώς τα αντιμετωπίζει η πολιτεία.  Το πάγιο αίτημα δεκαετιών για αύξηση των δαπανών για την παιδεία στο 5% του ΑΕΠ, δεν αποτελούσε παρά σενάριο επιστημονικής φαντασίας για όλες τις κυβερνήσεις που διαφέντεψαν τον τόπο τούτο.  Αντ’ αυτού, έρχεται τώρα η πολιτεία και ζητάει και ΤΑ ΡΕΣΤΑ.  Παράλληλα, όλοι οι σύλλογοι διδασκόντων αγωνίζονται καθημερινά για την καλύτερη μόρφωση και την παιδεία των μαθητών τους, με τις δυνατότητες που τους παρέχονται, ενώ οι σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ των συναδέλφων που «υπόσχεται» η αυτοαξιολόγηση θα κλονιστούν μόνο με την είσοδο της αξιολόγησης στους κόλπους των σχολείων.
Η δημόσια δωρεάν παιδεία, που δήθεν οι κυβερνήσεις εξαγγέλλουν στις προγραμματικές τους προκηρύξεις, δεν επιτυγχάνεται με αξιολογήσεις, που στοχεύουν απροκάλυπτα στην πραγμάτωση των χρόνιων σχεδίων για: α) συγχωνεύσεις και καταργήσεις σχολικών μονάδων, β) μαζικές απολύσεις «πεπερασμένων» ή «ανεπαρκών» εκπαιδευτικών, γ) χειραγώγηση της εκπαίδευσης, δ) μισθολογική καθήλωση των εκπαιδευτικών, δ) μνημονιακού τύπου απαλλαγή από τα χρονίζοντα προβλήματα στην παιδεία, όπου η ευθύνη του κράτους μετακυλά στην ευθύνη του γονέα, του εκπαιδευτικού, του μαθητή, της σχολικής μονάδας.
Οι κυβερνητικές πολιτικές για την παιδεία έχουν ήδη αξιολογηθεί με την υποβάθμιση, αδρανοποίηση και υποστελέχωση σχεδόν όλων των εκπαιδευτικών δομών (Ινστιτούτα Επιμόρφωσης, ΚΕΔΔΥ, Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Οργανισμό Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών, κατάργηση Διδασκαλείων, απόλυση διοικητικών υπαλλήλων των Ανώτατων Ιδρυμάτων κ.α.). 
Οφείλουμε να προασπίσουμε το δημόσιο σχολείο, στο οποίο θα επικρατεί η ποιοτική παιδεία και όχι η αναζήτηση χορηγών, ο περιορισμός της παιδαγωγικής ελευθερίας των εκπαιδευτικών, ο έλεγχος της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας, μέσα από τυποποιημένα και ποσοτικά κριτήρια.
Χαιρετίζουμε τους συναδέλφους του συλλόγου μας στη Νάξο και στην Αμοργό, καθώς με την καθολική τους συμμετοχή ενάντια στα επιμορφωτικά σεμινάρια, ματαίωσαν την αυτοαξιολόγηση στην περιφέρειά μας.  Παράλληλα, ζητούμε συγγνώμη από τους συναδέλφους των Μικρών Κυκλάδων, που λόγω της αιφνιδιαστικής πραγματοποίησης των σεμιναρίων για την αυτοαξιολόγηση τον Δεκέμβριο, δεν εμποδίσαμε από κοινού, με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα, την πραγματοποίηση των τηλεδιασκέψεων στα σχολεία τους.
Καλούμε όλους τους συναδέλφους να βρίσκονται σε συσπείρωση και επαγρύπνηση για να αντιμετωπίσουμε με τον ίδιο αποτελεσματικό τρόπο μελλοντικές απόπειρες της πολιτείας που θα προσβάλλουν την αξιοπρέπεια και την παιδαγωγική ελευθερία, που θα απειλούν το δημόσιο σχολείο και τα εργασιακά μας δικαιώματα. Το Δ.Σ. του Συλλόγου Δασκάλων Νάξου,

Αμοργού και Μικρών Κυκλάδων


Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2014

Απολογισμός στάσης εργασίας της 9ης Ιανουαρίου 2014 και κήρυξη 3ωρων στάσεων εργασίας την Τρίτη 14/01/14 και πραγματοποίηση παράστασης διαμαρτυρίας έξω από το Δημοτικό Σχολείο Χώρας Αμοργού ενάντια στα σεμινάρια της αυτοαξιολόγησης


   Ο σύλλογος δασκάλων και Νηπιαγωγών Νάξου, Αμοργού και Μικρών Κυκλάδων, μετά από τον προγραμματισμό σεμιναρίων αυτοξιολόγησης ανά την Ελλάδα και την κινητοποίηση των συλλόγων των εκάστοτε περιφερειών, αποφάσισε να προκηρύξει 3ωρη στάση εργασίας και παράσταση διαμαρτυρίας στις 9 Ιανουαρίου, με τη συνδικαλιστική κάλυψη της ΔΟΕ, εν όψει του σεμιναρίου αυτοαξιολόγησης που είχε προγραμματιστεί από τον Σχολικό Σύμβουλο της 3ης Περιφέρειας Κυκλάδων στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Νάξου.
   Το πρωί της 9ης Ιανουαρίου, στις 09:30, έξω από το 3ο Δημοτικό Σχολείο Νάξου,  συναντήσαμε και τους συναδέλφους από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ο σύμβουλος των οποίων είχε προγραμματίσει και αυτός την ίδια μέρα την πραγματοποίηση του αντίστοιχου σεμιναρίου.
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, διευθυντές, προϊστάμενοι, δάσκαλοι, νηπιαγωγοί, καθηγητές  ΑΚΥΡΩΣΑΜΕ την πραγματοποίηση του σεμιναρίου για την αυτοαξιολόγηση!  Οι εξαιρέσεις που αποτέλεσαν 1-2 συνάδελφοι, που θέλησαν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο, δεν στάθηκαν ικανές να αλλάξουν την κατάσταση, με αποτέλεσμα ο Σχολικός Σύμβουλος, με την αποχώρησή του στις 12:30 από το 3ο Δημοτικό Σχολείο Νάξου, να παραδεχτεί εμμέσως ότι το σεμινάριο για την αυτοαξιολόγηση που προωθεί η κυβερνητική πολιτική ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΗΚΕ αρνητικά από την εκπαιδευτική κοινότητα της Νάξου.
   Χαιρετίζουμε τους συναδέλφους για την καθολική τους συμμετοχή σε αυτή την πρωτόγνωρη για τη Νάξο κινητοποίηση, που οδήγησε στη ματαίωση της ενημερωτικής συνάντησης για την αυτοαξιολόγηση στη Νάξο.
   Συνεχίζουμε δυναμικά τον αγώνα μας με την κήρυξη συνεχόμενων 3ωρων στάσεων εργασίας στην Αμοργό από 10:00 έως 13:00 από το σύλλογο δασκάλων Νάξου Αμοργού και Μικρών Κυκλάδων και από 13:00 έως 16:00 από τη ΔΟΕ και την παράλληλη πραγματοποίηση παράστασης διαμαρτυρίας έξω από το Δημοτικό Σχολείο Χώρας Αμοργού.
Καλούμε τους διευθυντές και προϊσταμένους των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων Αμοργού να μη συμμετέχουν στα επιμορφωτικά σεμινάρια για την αξιολόγηση, αλλά να συμμετάσχουν μαζί με όλους τους εκπαιδευτικούς στην παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το Δημοτικό Σχολείο Χώρας Αμοργού.
Καλούμε τον σχολικό σύμβουλο, έστω και την ύστατη στιγμή, να ακυρώσει το προγραμματισμένο στην περιφέρειά του σεμινάριο για την αυτοαξιολόγηση, αφουγκραζόμενος την αντίθεση των εκπαιδευτικών στην περιφέρειά του.
   Καλούμε ΟΛΟΥΣ τους συναδέλφους – μέλη του συλλόγου μας και της ΔΟΕ, την Τρίτη 14/01/14 και ώρα 10:00 να συμμετέχουν στη συγκέντρωση έξω από το  Δημοτικό Σχολείο Χώρας Αμοργού, για να δείξουμε έμπρακτα την αντίθεσή μας στην πραγματοποίηση αυτών των σεμιναρίων.
   Καλούμε τις διευθύνσεις των σχολείων υπεύθυνα να ενημερώσουν τους γονείς και κηδεμόνες για τυχόν συμμετοχή των εκπαιδευτικών των παιδιών τους στις 3ωρες στάσεις εργασίας, καθώς οι διδακτικές ώρες των απεργούντων εκπαιδευτικών δεν συμπληρώνονται από μη απεργούντες εκπαιδευτικούς.
ΚΑΝΕΙΣ διευθυντής και προϊστάμενος στο σεμινάριο
ΟΛΟΙ την Τρίτη 10:00 π.μ. έξω απ’ το Δημοτικό Σχολείο Χώρας Αμοργού
Έναρξη συγκέντρωσης ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ενάντια στην αξιολόγηση που προωθείταιΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                   Η ΤΑΜΙΑΣ
  


ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ                                ΕΛΕΝΗ ΦΑΡΚΩΝΑ


Τρίτη, 7 Ιανουαρίου 2014

Κήρυξη 3ωρης στάσης εργασίας την Πέμπτη 09/01/14

Κήρυξη 3ωρης στάσης εργασίας την Πέμπτη 09/01/14 
και πραγματοποίηση παράστασης διαμαρτυρίας έξω από 
το 3ο Δημοτικό Σχολείο Νάξου ενάντια στα σεμινάρια της αυτοαξιολόγησης
    Αφού πραγματοποιήθηκαν εν τάχει το Δεκέμβριο τα σεμινάρια αυτοαξιολόγησης με τηλεδιάσκεψη στους προϊσταμένους των σχολείων στις Μικρές Κυκλάδες, σε λίγες μέρες, στις 9 και στις 14 Ιανουαρίου, πρόκειται να πραγματοποιηθούν στη Νάξο και στην Αμοργό αντίστοιχα, σεμινάρια διευθυντών και προϊσταμένων για την αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας και του εκπαιδευτικού έργου.  
    Το Δ.Σ. του συλλόγου δασκάλων και νηπιαγωγών Νάξου, Αμοργού και Μικρών Κυκλάδων, αντίθετο στο πνεύμα της αυτοαξιολόγησης, προπομπού της αξιολόγησης, που προωθεί εν μέσω κρίσης, μνημονίων, φτώχειας και μισθολογίων ανέχειας την κατηγοριοποίηση και στοχοποίηση εκπαιδευτικών και σχολικών μονάδων, αποφάσισε ομόφωνα να προχωρήσει σε προκήρυξη 3ωρης στάσης εργασίας (σύμφωνα με το άρθρο 20, παρ.1 του Ν.1264/82), την Πέμπτη 9 Ιανουαρίου 2014, από τις 9:30 έως τις 12:30 και την πραγματοποίηση παράστασης διαμαρτυρίας, την ίδια ώρα, έξω από το 3ο Δημοτικό Σχολείο Νάξου, όπου θα πραγματοποιηθεί στις 10:00 το σεμινάριο για την αυτοαξιολόγηση από τον σχολικό μας σύμβουλο.
Η δημόσια δωρεάν παιδεία, που δήθεν οι κυβερνήσεις εξαγγέλλουν στις προγραμματικές τους προκηρύξεις, δεν επιτυγχάνεται με αξιολογήσεις, που στοχεύουν στην πραγμάτωση των χρόνιων σχεδίων για: α) συγχωνεύσεις και καταργήσεις σχολικών μονάδων, β) μαζικές απολύσεις «πεπερασμένων» ή «ανεπαρκών» εκπαιδευτικών, γ) χειραγώγηση της εκπαίδευσης, δ) μνημονιακού τύπου απαλλαγή από τα χρονίζοντα  προβλήματα στην παιδεία.
    Ορμώμενοι από τις αντιδράσεις άλλων εκπαιδευτικών συλλόγων και τη μαζική παρέμβαση και συμμετοχή συναδέλφων από όλες τις περιοχές της Ελλάδας, που κατάφεραν να μπλοκάρουν τα σεμινάρια «αξιολόγησης» και «αυτοαξιολόγησης», εφαρμόζοντας την από 26 Νοεμβρίου 2013 απόφαση της Δ.Ο.Ε. (αρ.πρωτ.:437) για συνδικαλιστική κάλυψη, με κήρυξη τρίωρων στάσεων εργασίας σε κάθε απόπειρα πραγμάτωσης αντίστοιχων σεμιναρίων σε οποιοδήποτε σύλλογο της Ελλάδος, έφθασε η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΣΕΙΡΑ να πάρουμε θέση!
    Καλούμε τους διευθυντές και προϊσταμένους των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων να μη συμμετέχουν στα επιμορφωτικά σεμινάρια για την αξιολόγηση, αλλά να συμμετάσχουν μαζί μας στην παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το 3ο Δ.Σ. Νάξου.
    Καλούμε τον σχολικό σύμβουλο, έστω και την ύστατη στιγμή, να ακυρώσει τα προγραμματισμένα στην περιφέρειά του σεμινάρια.
    Καλούμε ΟΛΟΥΣ τους συναδέλφους – μέλη του συλλόγου μας και της ΔΟΕ, την Πέμπτη 09/01/14 και ώρα 09:30 να συμμετέχουν στη συγκέντρωση έξω από το 3ο Δημοτικό Σχολείο Νάξου, για να δείξουμε έμπρακτα την αντίθεσή μας στην πραγματοποίηση αυτών των σεμιναρίων.
   Καλούμε τις διευθύνσεις των σχολείων υπεύθυνα να ενημερώσουν τους γονείς και κηδεμόνες για τυχόν συμμετοχή των εκπαιδευτικών των παιδιών τους στην 3ωρη στάση εργασίας, καθώς οι διδακτικές ώρες των απεργούντων εκπαιδευτικών δεν συμπληρώνονται από μη απεργούντες εκπαιδευτικούς.
ΚΑΝΕΙΣ διευθυντής και προϊστάμενος στο σεμινάριο
ΟΛΟΙ την Πέμπτη 09:30 π.μ. έξω απ’ το 
3ο Δημοτικό Σχολείο Νάξου
Έναρξη συγκέντρωσης ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ 
ενάντια στην αξιολόγηση που προωθείταιΗ απόφαση της ΔΟΕ για τρίωρη στάση εργασίας: 

Έπειτα από το αίτημα πολλών συλλόγων και για την καλύτερη οργάνωση συγκέντρωσης των υπογραφών στο συγκεκριμένο κείμενο της Δ.Ο.Ε. ενάντια στην προωθούμενη αξιολόγηση, το Δ.Σ. της ΔΟΕ αποφάσισε να παρατείνει την ημερομηνία κατάθεσής τους από τους συλλόγους προς τη ΔΟΕ μέχρι και την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2014.  
Εδώ βρίσκεται το έγγραφο συγκέντρωσης υπογραφών κατά της αξιολόγησης:Κήρυξη 3ωρης στάσης εργασίας την Πέμπτη 09/01/14 - ΑΦΙΣΑ