Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2014

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

            Με αφορμή το υπ’ αρ. πρωτ. 394/20-01-2014 έγγραφο της Προϊσταμένης του Τμήματος Παιδ. και Επιστ. Καθοδήγησης Ν. Αιγαίου με το οποίο καλούνται, με ιδιαίτερη σπουδή και μέσα σε ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα, οι Σχολικοί Σύμβουλοι και οι Διευθυντές των σχολείων να ενημερώσουν για την πορεία εφαρμογής της ΑΕΕ,  καλούμε τους Διευθυντές και τους συναδέλφους όλων των σχολείων σε αγωνιστική ετοιμότητα και συσπείρωση.
   Εφαρμόζοντας τις προηγούμενες αποφάσεις των ΓΣ και των ΔΣ των Συλλόγων μας καθώς και τις αποφάσεις της Ομοσπονδίας
   Συνεχίζουμε να συγκεντρώνουμε υπογραφές ενάντια στην Αξιολόγηση ΕΕ – Αυτοαξιολόγηση με βάση το κείμενο της ΔΟΕ
  Καλούμε τους σχολικούς συμβούλους να μη συμπράξουν στην υλοποίηση της Αξιολόγησης ΕΕ – Αυτοαξιολόγησης
   Καλούμε τους Συλλόγους Διδασκόντων να συνεδριάσουν άμεσα και να δηλώσουν αρνητική θέση για την αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας  και τους συναδέλφους να μη εκδηλώσουν εθελοντικά ενδιαφέρον για συμμετοχή στις Ομάδες Εργασίας. Επισημαίνουμε ότι κανένας εκπαιδευτικός δεν είναι υποχρεωμένος να θέσει υποψηφιότητα στο Σύλλογο των Διδασκόντων του σχολείου ή του Νηπιαγωγείου για συμμετοχή στις Ομάδες Εργασίας.
   Ως σχέδιο Πρακτικού του Συλλόγου των Διδασκόντων προτείνουμε το κείμενο: