Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2014

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΗΡΑΣ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  Πραγματοποιήθηκε σήμερα η Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Εκπαιδευτικών ΠΕ Θήρας με θέμα την Αξιολόγηση. Η Γενική Συνέλευση στην οποία συμμετείχε το συντριπτικό ποσοστό του 70% των εγγεγραμμένων μελών, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις σχετικές εξελίξεις, τον αντιεπιστημονικό,  ολοκληρωτικό  και  τιμωρητικό χαρακτήρα της αξιολόγησης που προωθεί το ΥΠΑΙΘ, καλλιεργώντας το φόβο και τη χειραγώγηση μέσα στα σχολεία, εξέφρασε δυναμικά και αποφασιστικά την αντίθεσή της στην επιχειρούμενη εφαρμογή της Αξιολόγησης και έλαβε ομόφωνα την παρακάτω, δεσμευτική για όλα τα μέλη, απόφαση:

  «Αποφασίζουμε να λάβουμε  μέρος στην απεργία-αποχή που έχει κηρύξει η ΔΟΕ με την 1201/31-10-2014 απόφασή της  και να απέχουμε από όλες τις διαδικασίες υλοποίησης της ατομικής αξιολόγησης (ΠΔ 152/13) των εκπαιδευτικών, αλλά και της αυτοαξιολόγησης – αξιολόγησης της σχολικής μονάδας και κάθε διαδικασία αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου που πραγματοποιείται σε υλοποίηση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου  (ν. 4024/11, ν. 4142/13, ΠΔ 152/13, ν. 3848/10, ν. 3679/10), δηλώνοντας ότι δεν δεχόμαστε ούτε να αξιολογήσουμε ούτε να αξιολογηθούμε».

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ


ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

                               Ο Πρόεδρος                                                  Ο Γ. Γραμματέας                    Χριστόφορος Παπαϊωάννου                                     Γιώργος Τόνας