Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2015

Ενημέρωση των μελών μας για το ποσό της ετήσιας συνδρομής

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

σας ενημερώνουμε ότι έπειτα από ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., στο πλαίσιο της ψήφισης του προϋπολογισμού για το συνδικαλιστικό έτος 2015-2016, η συνδρομή των αναπληρωτών εκπαιδευτικών προς την Δ.Ο.Ε. αναπροσαρμόζεται στο μισό της συνδρομής των μονίμων εκπαιδευτικών (12 €), προσαυξημένη με το ποσό της συνδρομής τους προς την ΑΔΕΔΥ (3 €), δηλαδή στο συνολικό ποσό των 15 €.  Στο ποσό αυτό προστίθενται επιπλέον 5 €, ως συνδρομή των αναπληρωτών μελών μας προς το σύλλογο.

Έτσι, η ετήσια συνδρομή για τα μέλη μας καθορίζεται ως εξής:

Μόνιμοι εκπαιδευτικοί:  30 €
Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί:  20 €

Επομένως, την Τετάρτη 25-11-2015, στις 9:30, στην Τακτική μας Γενική Συνέλευση που θα διεξαχθεί στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Νάξου:
  • οι μόνιμοι συνάδελφοι – μέλη του συλλόγου καλούνται να πληρώσουν την πρώτη δόση συνδρομής, που ανέρχεται στο ποσό των 15 €, ενώ τη δεύτερη δόση (άλλα 15 €) θα την καταβάλλουν στο τέλος της σχολικής χρονιάς
  • οι αναπληρωτές συνάδελφοι – μέλη του συλλόγου, καλούνται να εξοφλήσουν την ετήσια συνδρομή τους, καταβάλλοντας ολόκληρο το ποσό που τους αναλογεί, δηλαδή συνολικά 20 €.

Να υπενθυμίσουμε ότι δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη του Συλλόγου μας με χρήση συνδικαλιστικής άδειας και ότι όσοι δεν είναι ή δεν επιθυμούν να είναι μέλη του συλλόγου, οφείλουν να εργαστούν την ημέρα της Συνέλευσης κανονικά, δηλώνοντάς το στη διεύθυνση του σχολείου τους ή στην Πρωτοβάθμια Κυκλάδων.

Για το Δ.Σ.
 Η Πρόεδρος                        Η Γραμματέας

Ελένη Φάρκωνα                      Νανά Κυριαζή