Σάββατο, 20 Φεβρουαρίου 2016

Επιμορφωτική Ημερίδα 19/2/2016

Επιμορφωτική Ημερίδα με θέμα 
"Ενδείξεις πρώιμων δυσκολιών προφορικού και γραπτού λόγου στην προσχολική 
και πρώτη σχολική ηλικία: ανίχνευση και παρέμβαση"
19/2/2016
Εισηγητές: Βασίλης Ηλιόπουλος, λογοθεραπευτής
Μαρουδιά Σταυριανού, φιλόλογος και ειδική παιδαγωγός